SẢN PHẨM MỚI NHẤT
Ly giấy 9oz loại 265ml

Ly giấy 9oz loại 265ml

Mô tả:Ly giấy 9oz~265ml Loại giấy 1PE Kích thước (5.0 x 9.0 x 8.0)cm Định lượng giấy: 230gr + 18gr PE...

Giá: 0 VND


Xem chi tiết
Notice (8): Undefined offset: 0 [APP/View/Home/index.ctp, line 77]
Notice (8): Undefined offset: 0 [APP/View/Home/index.ctp, line 77]
http://daynauan.org/article/view">
Notice (8): Undefined offset: 0 [APP/View/Home/index.ctp, line 78]
Notice (8): Undefined offset: 0 [APP/View/Home/index.ctp, line 82]